Kihlgren pianoskola undervisar i huvudsak skolungdomar i olika åldrar. Lektionerna bedrivs enskilt i hemmet i Täby och de varierar mellan 20-60 minuter beroende på ålder och nivå. Varje termin avslutas med en uppspelning tillsammans med familjerna. Julavslutningen sker under avspända former i hemmet och våravslutningen brukar äga rum i hyrd lokal i Täby.


I pianoundervisningen kan varje elev sätta upp sina egna mål, beroende på ambition och fallenhet. Marias mål är i första hand att väcka nyfikenheten och musikglädjen. I undervisningen ingår att lära sig notläsning, ackordlära, klassiskt- och brukspiano, teori, improvisation och ensemblespel. Under terminen kan man göra olika ”diplom” som sedan delas ut på avslutningen.


Tillsammans med kollegan Åsa Söderqvist-Spering (Upphovsman till böckerna Pianogehör och Tema tangent) ordnas "examen" där man ska klara vissa tekniska moment och ett antal stycken. Efter genomgång av skalor och ackord i alla tonarter får man också diplom.


För mer studiemotiverade och begåvade elever finns möjlighet att uppträda vid Pianopedagogförbundets och Pro Pianots elevkonserter.

 

1994 hade Maria Kihlgren masterclass vid University of Nebraska at Kearny. 2007 presenterade hon svensk pianomusik vid musikkonservatoriet i Schwerin, Tyskland.Copyright Maria Kihlgren | Administrera